Cenník

Ceny pre klimatizačné zariadenia začínajú už od 300,- € bez DPH, v prípade akciových cien sú možné aj ceny nižšie.

Všetky ceny sa stanovujú na základe dohody podľa miesta realizácie zákazky. Všetky obhliadky miesta realizácie a tiež cenové ponuky sa vypracúvajú zdarma, ich vyžiadanie je
nezáväzné pre objednávateľa.

V prípade, že zákazník požaduje cenu inú ako je v ponuke, rokovaním je možné dohodnúť cenu výhodnú pre obe strany.

Záruky sú stanovené v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. V prípade požiadavky
na iné záruky na základe dohody je možné poskytnúť aj iné - dlhšie záručné doby.

Kontakt
Tel. číslo:
  0917 245 516
E-mail:
  michal.pinter@nevernet.sk